Urząd Miasta Rybnika: Powstaje społeczne Archiwum ROW
Czy wiesz, że historia Rybnickiego Okręgu Węglowego ożywa na nowo? Lokalne relacje sprzed lat odzyskują blask dzięki nowatorskiemu projektowi, który tworzy most między przeszłością a przyszłością.
  • Nowa inicjatywa kulturalna w Rybniku - Archiwum społeczne.
  • Przeszłość przemysłowa regionu zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń.
  • Projekt otwarty na współpracę z mieszkańcami i pasjonatami historii.
  • Archiwum bez barier - zbiory mogą być kompletowane w domowym zaciszu.

Rybnik stawia na zachowanie dziedzictwa przemysłowego regionu, angażując się w tworzenie społecznego archiwum. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę ochrony pamięci historycznej okolic, które niegdyś rozbrzmiewały odgłosami pracy w kopalniach i hutach. W ramach projektu zbierane są materiały, które dokumentują zarówno życie zawodowe, jak i codzienne mieszkańców.

Akcja ma charakter otwarty - każdy, kto posiada fotografie, pamiętniki czy inne pamiątki związane z dawnym rybnickim przemysłem, może się przyczynić do budowania zbiorów. Nie ogranicza się wyłącznie do aspektów związanych z górnictwem, lecz obejmuje szerokie spektrum życia społecznego i kulturowego regionu.

"Poszukujemy między innymi fotografii i pamiątek odnoszących się do pracy ludzi w przemyśle. Ważne jest dla nas również życie pozazawodowe, rodzinne, które przecież toczyło się w sąsiedztwie kopalń, hut i innych zakładów przemysłowych dawnego ROW" – wyjaśnia Adam Grzegorzek, kierownik projektu z Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Projekt jest nie tylko próbą dokumentacji przeszłości, ale również sposobem na wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz zainteresowanie młodych historią miejsc, w których żyją. To przestrzeń dla wspólnego odkrywania lokalnej tożsamości, która kształtowała się na przestrzeni wielu lat w rytmie pracy przemysłowej.

Dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy, Marek Gołosz, podkreśla znaczenie projektu dla społeczności: "Choć nie wiemy, jakie będą rezultaty projektu, jesteśmy przekonani, że warto próbować. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, jako instytucja kultury samorządu miasta Rybnika, ma służyć mieszkańcom w eksplorowaniu wspólnej pamięci historycznej o dawnym Rybnickim Okręgu Węglowym. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów lokalnej historii, którzy chcieliby włączyć się do projektu".

Pragnienie zachowania śladów przeszłości jest w pełni dostępne dla mieszkańców Rybnika, bez konieczności opuszczania rodzinnego ogniska. Zespołowi projektu wystarczy jedynie telefon, aby umówić się na wizytę i przyjrzeć się pamiątkom, które tkwią w szufladach i na strychach, czekając, by znów opowiedzieć swoje historie.


Opierając się na: Urząd Miasta Rybnika