Trwa nabór wniosków o granty w ramach programu „Wyrównujemy szanse”. Program przewiduje dotacje w wysokości do 5.000 zł przeznaczone na:
1. Działania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
2. Organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych.
3. Organizację eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.
Wnioski o wsparcie mogą składać stowarzyszenia, fundacje oraz gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe, działające w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A.
Organizatorem naboru wniosków jest Fundacja Grupy PERN.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.