Wtorek, około godziny 01.00 dyżurny rybnickiej komendy został powiadomiony telefonicznie przez ochronę galerii handlowej o dwóch osobach, które weszły na teren obiektu przed zamknięciem i zaczepiają klientów, a także zachowują się agresywnie. Podczas interwencji pracowników ochrony, agresorzy grożą nożami i krzyczą "że wysadzą i spalą budynek”. Jedna z osób postronnych zostaje zraniona nożem...To tylko początek scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili rybniccy policjanci, strażacy, ochrona obiektu oraz zarząd galerii w Rybniku.

We wtorek, około godziny 01.00 dyżurny rybnickiej komendy został powiadomiony telefonicznie przez ochronę galerii handlowej przy ulicy Raciborskiej o dwóch osobach, które weszły na teren obiektu przed jego zamknięciem i zaczęły zaczepiać klientów oraz zachowywać się agresywnie. Podczas interwencji pracowników ochrony, zaczęli grozić nożami i wykrzykiwać "że wysadzą i spalą budynek...". Jedna z osób postronnych została raniona nożem. Pracownicy ochrony odstąpili od dalszej interwencji, ewakuowali poszkodowanego, udzielając mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie kierownik ochrony podjął decyzję o ewakuacji pozostałych klientów.

To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Galeria 2023”, które odbyły się w nocy, z poniedziałku na wtorek, w galerii handlowej na terenie Rybnika.

Następnie dyżurny rybnickiej jednostki kieruje na miejsce zdarzenia patrol mundurowych, który informuje go, że podejrzewani rozbiegli się po terenie obiektu, a ich zachowanie wskazuje, że są to osoby niebezpieczne. Ponadto, jak ustalają stróże prawa mężczyźni grozili pracownikom ochrony o posiadaniu lub umieszczeniu środków wybuchowych, lub łatwopalnych w budynku.Dyżurny komendy informuje o zdarzeniu kierownictwo jednostki, a także wzywa pogotowie ratunkowe.

Po czym Komendant jednostki Policji powołuje decyzją na czas działania Sztab oraz Nieetatowy Zespół Realizacyjny, do działań kierowani są również policjanci z Nieetatowej Grupy Minersko – Pirotechnicznej i pies do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Na miejsce są kierowane policyjne patrole oraz Państwowa Straż Pożarna w Rybniku. Mundurowi zabezpieczają obiekt oraz organizują objazdy, a w wyznaczonym miejscu zawiązuje się Sztab, którego uczestnicy tj. policjanci, strażacy i ochrona obiektu dokonują bieżącej analizy sytuacji i wspierają w działaniach zespół realizacyjny. Jak się okazuje, sprawcy rozdzielili się i przebywają na różnych poziomach obiektu.

Skierowany na miejsce zdarzenia Zespół Realizacyjny z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pracowników przebywających na terenie obiektu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania osób niebezpiecznych. W wyniku podjętych czynności policjanci obezwładniają i zatrzymują agresywnych mężczyzn, przy których zabezpieczają niebezpieczne przedmioty, noże.To jednak nie koniec działań służb. Tuż przed zatrzymaniem, jeden ze sprawców podpalił samochód osobowy na trzecim poziomie parkingu pod zadaszeniem. Strażacy przystępują do akcji gaśniczej pojazdu elektrycznego, a następnie przemieszczają osobówkę w bezpieczne miejsce. Po zakończonej akcji strażaków policjanci Nieetatowej Grupy Minersko-Pirotechnicznej dokonują sprawdzenia obiektu, a gdy ten jest już bezpieczny zostają wykonane czynności procesowe.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie mobilności, szybkości działania oraz zakresu współpracy policji z innymi służbami w sytuacji kryzysowej. Podczas podsumowania, któremu przewodził pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podkom. Damian Przybyła oraz kierownictwo jednostki, omówiono przebieg ćwiczenia i poddano je ocenie przez obserwatorów. Jak wskazano działania przebiegły bardzo szybko, sprawnie i co najważniejsze, skutecznie.

 • Ćwiczenia sztabowe służb w Rybniku. Policjant sprawdza broń innym mundurowym.
 • Parking w rejonie galerii handlowej, kierownictwa zarządza akcją, ćwiczeniami sztabowymi.
 • Policjant informuje kierownika o podjęciu interwencji w galerii.
 • Policjanci wchodzą na teren galerii handlowej.
 • Mundurowi zabezpieczają wejście do galerii.
 • Grupa zadaniowa wchodzi na teren galerii handlowej. Działania służb w Rybniku.
 • Policjanci są już na terenie obiektu przy ulicy Raciborskiej i trwają poszukiwania agresywnych mężczyzn.
 • Policjant zatrzymuje agresywnego podejrzewanego.
 • Policjanci z grupy zadaniowej zatrzymują podejrzewanego.
 • Akcja Galeria. Ćwiczenia sztabowe służb w Rybniku. Został zatrzymany agresywny mężczyzna.
 • Grupa zadaniowa policjantów z Rybnika zatrzymuje agresywnego podejrzewanego w galerii.
 • Zatrzymany drugi z agresywnych mężczyzn w galerii w Rybniku.
 • Policjanci wyprowadzają zatrzymanego z galerii.
 • Sztab podczas podczas działań Galeria 2023.
 • Trwa akcja gaśnicza strażaków.
 • Strażacy podczas gaszenia pojazdu.
 • Sztab obserwujący działanie służb.
 • Trwa akcja gaśnicza pojazdu.
 • Strażacy przemieszczają pojazd w bezpieczne miejsce.
 • Akcja gaśnicza w centrum handlowym.
 • Policjant podczas zabezpieczenia miejsca wjazdu na parking poziomowy.

Film Galeria_2023.mp4

Opis filmu: Ćwiczenia służb w Rybniku. Galeria 2023.

Pobierz plik Galeria_2023.mp4 (format mp4 - rozmiar 36.58 MB)

Nagranie audio Galeria.m4a

Opis nagrania: Audiodeskrypcja działań Galeria 2023.

Pobierz plik Galeria.m4a (format mp3 - rozmiar 978.01 KB)