Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę Śląskiej Policji w 2022 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn nakreślił również główne cele i priorytety na najbliższy okres.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: Wice Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz, w imieniu Marszałka - członek zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, przedstawiciele sądów i prokuratur, kadry kierowniczej śląskiego garnizonu Policji oraz innych słuzb mundurowych. Nadinsp. Roman Rabsztyn wraz ze swoimi zastępcami: insp. Mariuszem Krzystyniakiem - kierującym pionem kryminalnym oraz insp. Arturem Bednarkiem, który nadzoruje pion logistyki  podsumowali pracę śląskich policjantów w ubiegłym roku. Na odprawie przedstawiono podsumowanie 2022 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, generał Roman Rabsztyn omówił dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest średnio ponad 1800 policjantów, w tym blisko z 550 samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia stróże prawa podejmują ponad 1800 interwencji, wykrywają prawie 350 przestępstw i blisko 1400 wykroczeń, zatrzymują na gorącym uczynku prawie 40 osób i przedstawiają przeszło 100 zarzutów.

Stan etatowy garnizonu śląskiego (na dzień 31.12.2022 r.) to 12 469 etatów policyjnych i 1 246 etatów korpusu służby cywilnej. Służbę pełni 12 124 policjantek i policjantów oraz 1 202 pracowników korpusu służby cywilnej. W 2022 roku przyjęto do służby 523 osób.

W roku 2022 odnotowaliśmy 1967 wypadków drogowych, co oznacza spadek o ponad 200 w stosunku do roku 2021. W wypadkach tych ranne zostały 2252 osoby (2572 rannych w roku 2021), a śmierć poniosły 153 osoby (wzrost o 8 w porównaniu do 2021 roku). Odnotowaliśmy 546 wypadków drogowych z udziałem pieszych, (552 wypadki w 2021 roku) w których zginęły 53 osoby piesze (41 pieszych w 2021). Rok 2022 był pracowity dla policjantów specgrupy SPEEDktórzy ujawnili łącznie prawie 102 tysiące wykroczeń, zatrzymali 532 uprawnienia do kierowania i 2706 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi nie zwalniają tempa i w tym roku także z całą stanowczością będą reagować na niezgodne z przepisami zachowania na drodze.
Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed śląską Policją w roku 2023.

W trakcie spotkania głos zabrali Wice Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz, oraz gen. bryg. Adam Jopek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którzy podziękowali  kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę.

 

 

 • Zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie odprawy rocznej
 • Zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie odprawy rocznej
 • Zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie odprawy rocznej
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli służb mundurowych w trakcie odprawy rocznej
 • Zdjęcie przedstawia policjantkę składającą meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
 • Zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie odprawy rocznej
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Zdjęcie przedstawia przemawiającego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w tle widoczny ekran z wyświetloną prezentacją
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego Wicewojewodę Śląskiego
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego Wicewojewodę Śląskiego
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Zdjęcie przedstawia zbliżenie na przemawiającego zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego
 • zdjęcie przedstawia przemawiającego zastępcę komendanta