W związku z nieobecnością starszej aspirant Bogusławy Kobeszko w dniach od 29 lipca do 16 sierpnia br., w sprawach wyłącznie pilnych proszę kontaktować się z komisarzem Ryszardem Czepczorem, komisarzem Przemysławem Sadowskim oraz aspirantem Bartoszem Polakiem. Szczegółowe informacje w komunikacie. Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.

Informujemy Państwa, że w okresie od  29 lipca do 16 sierpnia br., wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez rybnickich policjantów przekazywać będą:

1. Od 29.07.2022 r. do 31.07.2022 r. – komisarz Ryszard Czepczor Naczelnik WRD KMP w Rybniku;

2. Od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r. - aspirant Bartosz Polak Asystent PG KMP w Rybniku;

3. Od 06.08.2022 r. do 10.08.2022 r. - komisarz Przemysław Sadowski – Kierownik Referatu Kryminalnego KP Boguszowice;

3. Od 11.08.2022 r. do 15.08.2022 r. - komisarz Ryszard Czepczor Naczelnik WRD KMP w Rybniku.

Numer telefonu niezmienny: 798-031-137.