Górale w tropikach, czyli spotkanie ze sztuką tybetańską z okazji kolejnej rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla duchowemu przywódcy Tybetańczyków – XIV Dalajlamie.

W programie wieczoru:

„Tybetańskie świętowanie” film obrazujący obchody 10 grudnia w jednej z osad tybetańskich w południowych Indiach; filmowy obraz muzycznych i tanecznych tradycji Tybetu; zdjęcia do tego filmu zrealizował Krzysztof Renik, montaż Bartosz Kozakiewicz.

„Górale w tropikach” – czyli gawęda o tym, jak żyje się w osadach tybetańskich uchodźców w południowych Indiach. Zdjęcia i opowieść Bartosza Kozakiewicza.

„Norbulingka – Tybet na wygnaniu” – film o Instytucie Sztuki i Rzemiosła Tybetańskiego w pn Indiach, nieopodal Dharamsali, nieformalnej stolicy uchodźców tybetańskich w Indiach; zdjęcia do tego filmu zrealizowała Elżbieta Dziuk, montaż Bartosz Kozakiewicz.

„W kręgu tradycji i kultury tybetańskiej” „ CZ’AM” – otwarcie wystaw fotograficznych Elżbiety Dziuk.

Otwarcie wystawy malarstwa Wioli Gaszki „Światło”.

Elżbieta Dziuk-Renikowa – od roku 1977 regularnie odwiedza Azję od Afganistanu po Indonezję. Wielokrotnie wędrowała po Himalajach indyjskich i nepalskich, trzykrotnie zimowała w Himalajach Ladaku. W trakcie swych podróży po Azji realizowała liczne projekty fotograficzne. Brała między innymi udział w badaniach poświęconych sztukom performatywnym i widowiskom rytualnym Indii, a także tradycjom widowiskowym tybetańskiego kręgu kulturowego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków-Polska Sztuka Użytkowa.

Krzysztof Renik – antropolog kultury, dziennikarz i publicysta. Od roku 1975 regularnie odwiedza Azję – od Afganistanu po Indonezję. W trakcie wędrówek po kontynencie azjatyckim specjalną uwagę poświęcił Indiom. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku prowadził badania nad sztukami performatywnymi południowych Indii, a od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych nad tradycjami widowiskowymi ludów himalajskich ze szczególnym uwzględnieniem Ladaku. W latach 2007-2011 był pierwszym i jedynym korespondentem Polskiego Radia w Azji Południowej.

Bartosz Kozakiewicz - politolog, pomysłodawca programu “Solidarni z Tybetem” działającego w latach 2010-2016, koordynator projektów rozwojowych w Mjanmie/Birmie w latach 2011-2017, współtwórca kolektywu “Razem dla Birmy”. W roku 2018 odwiedził osady tybetańskie Bylakuppe oraz Mungod (południowe Indie) w celu zebrania materiałów do publikacji na temat tybetańskiej kultury na wygnaniu.

Wiola Gaszka - kończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej (specjalność: artystyczny druksitowy) oraz Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie – dyplom w pracowni malarstwa prof.Tadeusza Rusa, praca humanistyczna „Symbolika solarna Starożytnego Egiptu jej przejawy w sztuce” pod kierunkiem prof. Adama Jonkisza.Orbituję wokół różnych tematów malarskich i bliskie mi są w równym stopniumotywy figuratywne, co bezpostaciowe formy abstrakcyjne.Bywa, że łączę oba gatunki dopowiadając odrealnioną przestrzeń postaciomludzkim. Rozrastająca się stale kolekcja prac wymagała usystematyzowania. Itak, pracuję w takich seriach jak: Solarnie, Podwodnie, Tanecznie i innefiguratywne, Anielsko, W ogrodzie oraz Abstrakcyjnie. Obojętne, w jakiejswojej własnej grupie znajdzie się obraz - istotne, że jest moim zamiarem, abyto, co wychodzi spod moich pędzlii szpachel, było nośnikiem słonecznej strony życia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.