Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarowana jest pomoc.

Zarząd i Rada Powiatu Rybnickiego