Planista produkcji – opis zawodu

Stanowisko planisty produkcji obejmuje osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie produkcyjnym za organizację techniczno – ekonomicznych planów produkcji. To wymaga kompleksowej analizy posiadanych surowców, technologii produkcji, planów produkcyjnych i sprzedażowych. A następnie bilansowania fizycznych możliwości i oczekiwanych przez szefostwo celów. W planowaniu pracownik na tym stanowisku określa konkretne środki produkcyjne, zastosowane technologie, ilości zużytych surowców, obliczenia kosztów produkcji i spodziewane efekty. Planista produkcji nie tylko dokonuje analiz i na ich podstawie opracowuje bardziej lub mniej szczegółowy plan. Zajmuje się też zaopatrzeniem, zlecaniem lub dokonywaniem zakupów materiałów i ustala priorytety. Pełni też funkcję kontrolną wobec działu produkcyjnego, rozliczając z realizacji poszczególnych etapów planów. Uzasadnione uwagi mogą wpłynąć na nowelizację tych planów.

Planista produkcji – wymagania na stanowisko

W zależności od wielkości firmy i jej polityki kadrowej oczekiwania wobec pracownika na to stanowisko mogą się nieco różnić. Nie każde przedsiębiorstwo będzie wymagało wyższego wykształcenia – niekiedy wystarczy techniczne średnie. Wiele zależy od konkretnej branży, a jej realia i rządzące nią zasady planista produkcji powinien mieć opanowane. Istotne są kompetencje techniczne w kwestii znajomości urządzeń produkcyjnych, ich zdolności przerobowych, znajomość materiałów, umiejętności z zakresu HR czy zarządzania zespołem. Pracodawcy wskazują na wymogi posługiwania się językiem angielskim, pakietami biurowymi czy specjalistycznym oprogramowaniem ekskluzywnym dla danego typu działalności. To praca dla osób uzdolnionych technicznie, obdarzonych zdolnością do analitycznego i logicznego myślenia, osób skrupulatnych, sumiennych, obowiązkowych i umiejących pracować pod presją czasu i wyników.

Więcej o tym jak zostać planistom produkcji przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-planista-produkcji/

Planista produkcji – warunki pracy

Planista zazwyczaj nie działa sam – współpracuje lub dowodzi zespołem osób o ścisłym podziale obowiązków. Odpowiedzialnych za bilans surowców, wyliczenia kosztów czy planowanie przestrzenne w hali produkcyjnej. Praca ma przeważnie regularny, etatowy charakter. Zaś obecność na hali produkcyjnej naraża pracownika na hałas, urazy i unoszący się pył czy opary chemiczne.

Planista produkcji – zatrudnienie i zarobki

Tego typu pracę dostać można przede wszystkim w firmach produkcyjnych. Zarówno w sektorze elektronicznym, spożywczym, kosmetycznym, odzieżowym, jak i wielu innych. Przeważnie zarobki wynoszą około 3000 – 5000 zł brutto.

Źródło: https://www.zlecenia.pl/blog/kategoria/zawody/planista-produkcji/