Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

 Śp. Jerzy Frelich w rybnickim samorządzie pracował od początku jego istnienia. W latach 1990-1994, w czasach prezydentury Józefa Makosza, był członkiem Zarządu Miasta Rybnika. Funkcję tę pełnił także w kadencji 1998-2002, za czasów prezydentury Adama Fudalego. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta.

Jerzy Frelich zasiadał w Radzie Miasta Rybnika (wybierany do rady w kadencjach: 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002,2002-2006), angażował się w prace Rady Dzielnicy Chwałowice (kadencja 1995-1999). Związany był z Zespołem Szkół Budowlanych, jako nauczyciel i dyrektor placówki.

Jerzy Frelich współtworzył w Rybniku zręby „Solidarności”, z którą związany był od października 1980 roku, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji zakładowej pracowników oświaty i wychowania w Rybniku. W czasie stanu wojennego był internowany. W 1989 roku Solidarność nauczycielska reaktywowała się pod jego przewodnictwem.

Ceremonia pogrzebowa śp. Jerzego Frelicha odbędzie się w środę, 21 lipca o godz. 8.15 w parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.

 Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Śp. Jerzego Frelicha składamy serdeczne wyrazy współczucia.


Grafika przedstawiająca wirusy
Koronawirus

Koronawirus w Rybniku – aktualne informacje

Grupa osób tworzących audytorium
Biznes

Praktyczne aspekty PPK

Młoda kobieta w maseczce ochronnej siedzi przy stole, rozmawiając z drugą osobą, widoczną od tyłu. Na stole otwarty laptop
Komunikaty

Spisz się w dzielnicy


Wszystkie aktualności