Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

W związku z pojawiającymi się w sieci doniesieniami medialnymi o rzekomym użyciu gazu pieprzowego wewnątrz jednego z rybnickich lokali, informujemy, iż przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają takiej wersji wydarzeń. Pomimo zapewnień wielu osób o posiadaniu nagrań, świadczących o użyciu gazu i naszych prośbach, żeby te nagrania dostarczyć do rybnickiej policji, nie otrzymaliśmy takich filmów.

W dniu 30.01.2021 roku, jeden z rybnickich lokali przy ulicy Wiejskiej w Rybniku był otwarty, pomimo obowiązującego zakazu. Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego lokal został zamknięty ze skutkiem natychmiastowym. W asyście policjantów, osoby będące w środku klubu opuściły lokal. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na różnego rodzaju portalach internetowych pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby policjanci wewnątrz lokalu mieli użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu pieprzowego. Pomimo zapewnień wielu osób o posiadaniu nagrań z rzekomym użyciem RMG, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy takich filmów. W związku z powyższym, po raz kolejny, Komenda Miejska Policji w Rybniku informuje, że wewnątrz lokalu policjanci nie używali gazu.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich osób, które posiadają nagrania z wnętrza lokalu, o przesłanie ich lub osobiste dostarczenie do Oficera Prasowego rybnickiej komendy celem wnikliwej analizy.