W dniu 29 marca 2019r. w CKE odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce ADHD pod tytułem ,,Zrozumieć dziecko z ADHD". Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach.
ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – należy do najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku szkolnym, a jego rozpowszechnienie szacuje się na 3–7%. W Europie natomiast rozpowszechnienie sięga od 2% do 5% populacji dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Powszechnie znany jest fakt, że ADHD często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, tj. zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, specyficzne trudności szkolne. Badania przeprowadzone w ostatnich latach sugerują również możliwość zależności pomiędzy ADHD i nadwagą/otyłością.
Złożoności problemów, jakie doświadczają osoby cierpiące na ADHD i ich rodziny, motywuje specjalistów do nieustannego podejmowania interdyscyplinarnej dyskusji, której celem jest rozwikłanie tajemnicy, a jednocześnie wskazanie skutecznych form terapii i edukacji.
Omawiana konferencja była zatem doskonałą okazją do tego typu dyskusji, nad którą honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec i Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Miło nam było również gościć Wicestarostę Powiatu Rybnickiego Marka Profaskę, Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorza Potysza oraz Marka Krząkałę – posła na Sejm RP.
W trakcie konferencji goście mogli uczestniczyć w wykładach, podczas których znawcy problematyki ADHD koncentrowali się wokół wątków systemu wsparcia osób z ADHD i ich rodzinom oraz szczególnym metodom terapii.
W konferencji uczestniczyło około 130 osób a wystąpienia naukowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zamykając konferencję Dyrektor Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej Marzena Kulig zaprosiła gości do udziału w kolejnych konferencjach, które będą organizowane.

  • "Zrozumieć dziecko z ADHD" konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach_1New
  • Autor: PPP Cz-L
  • Odsłon: 2
  • "Zrozumieć dziecko z ADHD" konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach_2New
  • Autor: PPP Cz-L
  • Odsłon: 4
  • "Zrozumieć dziecko z ADHD" konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach_3New
  • Autor: PPP Cz-L
  • Odsłon: 7

.