Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach włączyła się w realizację II edycji prowadzonego przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu przeciwko mowie nienawiści. Powstał on dzięki sfinansowaniu z Rządowego Programu NOWEFIO i ma na celu podniesienie wiedzy na temat ochrony praw człowieka. Projekt kierowany jest do młodzieży, a jego integralną częścią jest m.in. zwiedzanie Auschwitz.

Projekt „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”- realizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego i współfinansowany ze środków Rządowego Programu NOWEFIO. Ma on na celu podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom takim, jak: mowa nienawiści, hejt, nietolerancja, kierowanie się stereotypami oraz nierównym traktowaniem wśród różnych grup społecznych.

Tegoroczna edycja projektu jest kierowana do młodzieży województwa śląskiego i małopolskiego, a także do policjantów z tych województw, nauczycieli, psychologów, działaczy społecznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i mniejszości narodowych.

Integralną częścią projektu jest m.in. zwiedzanie Auschwitz, gdzie uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć to miejsca pamięci i skonfrontować je z wyobrażeniami na temat wolności i praw człowieka. Spędzony tam czas pozwoli na przygotowanie się do udziału w dalszej części przedsięwzięcia, a mianowicie do warsztatów w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Projekt ten ma uświadomić młodym ludziom, oraz innym uczestnikom, czym jest mowa nienawiści i jakie konsekwencje, nie tylko prawne, niesie ze sobą. 

II edycja działań przeciw mowie nienawiści zostanie podsumowana konferencją, która będzie również transmitowana online.

Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie stanie się dla każdego uczestnika niezapomnianą lekcją nie tylko historii, ale również tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.