Wczoraj 12.09.2023 w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich w 25 rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie powiatowym. W zjeździe Delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski uczestniczył Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec związany z samorządem powiatowym od początku jego powstania przez VI kadencji do chwili obecnej. Wydarzenie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, ponieważ 25 lat temu na Zamku odbyła się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów w całej Polsce. Na uroczystości Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec został uhonorowany przez Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzeja Płonki wyróżnieniem Starosty 25-lecia za sprawowanie Urzędu Starosty przez prawie VI kadencji oraz tworzenie podwalin pod usamorządowienie wspólnot powiatowych oraz doprowadzenie do ich reaktywowania. Staroście Damianowi Mrowcowi i wszystkim nagrodzonym starostom z całej Polski dziękujemy za wieloletnie sprawowanie tej zaszczytnej funkcji oraz życzymy samych sukcesów i osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy dla dobra mieszkańców swoich powiatów w tych trudnych czasach dla samorządności w Polsce.

ZP12.09-8
ZP12.09-7
ZP12.09-6
ZP12.09-5
ZP12.09-4
ZP12.09-3
ZP12.09-2
ZP12.09-1