Rusza kampania społeczna „Uratuj Życie i Zostań Bohaterem”. Celem wspólnych działań służb jest podniesienie wiedzy uczniowie szkół podstawowych oraz osób wypoczywających w rejonie zbiorników wodnych i na terenie kąpielisk z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania ludzkiego życia. Przedsięwzięcie ma również uświadomić najmłodszym, że każdy, nawet dziecko może uratować ludzkie życie...

Celem wspólnych działań policjantów rybnickiej komendy wraz z strażakami Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rybniku jest promocja bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznych postaw. Ukazywanie zagrożeń jakie niesie ze sobą nieroztropny wypoczynek nad wodą, edukacja i podnoszenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia.

Przedstawiciele służb podczas spotkań będą uświadamiać dzieci i młodzieży, że również oni mogą ratować ludzkie życie, między innymi dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub skorzystanie z aplikacji ratunkowej „Alarmowe SOS” w telefonie.

Funkcja dostępna w telefonach pn. ,,alarmowe SOS”, może znacząco ułatwić prowadzenie akcji ratowniczych lub poszukiwawczych oraz udzielić pomocy osobom poszkodowanym poprzez wysyłanie „sms-a” z danymi lokalizacyjnymi do nawet 5 osób zapisanych w alarmowej liście kontaktów. Ponadto część z urządzeń w ramach przedmiotowej funkcji umożliwia dodanie informacji medycznych dotyczących właściciela telefonu.