Wczoraj na drogach Rybnika i powiatu rybnickiego przeprowadzono działania dedykowane „Niechronionym Uczestnikom Ruchu Drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów, ale także bacznie przyglądali się samym pieszym. Tym razem działania policjantów wspierane były również z powietrza - z wykorzystaniem drona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wczoraj około 9.00 w powiecie rybnickim pojawił się policyjny dron. Po kilkugodzinnej obserwacji ruchu w wybranych punktach, mundurowi zauważyli wciąż występujące błędy w zachowaniach kierujących. U niektórych wynikały one z braku wiedzy, u innych były przejawem ignorowania obowiązujących przepisów. W momencie, gdy operator drona zauważał wykroczenia, natychmiast informacja ta trafiała do patrolu policjantów ruchu drogowego, który kilkadziesiąt metrów dalej zatrzymywał wskazany pojazd i wyciągał konsekwencje wobec kierowcy. Podczas działań mundurowi interweniowali wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego 15 razy. Najczęściej popełnianym przez nich wykroczeniem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Jeżeli chodzi natomiast o zachowanie zmotoryzowanych, to stróże prawa podjęli czynności wobec 54 kierowców. Działania z wykorzystaniem drona będą przeprowadzane regularnie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od początku tego roku nowym taryfikatorem:

  • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, grozi mandat karny w wysokości 1500 zł;
  • za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł;
  • za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 .
  • Policyjne działania z wykorzystaniem drona.
  • Dron.
  • Działania policjantów pod okiem drona.
  • Policjant drogówki podczas wykonywania czynności służbowych.
  • Policjant obsługujący drona.
  • policjant piszący dokumentację z akcji.

Film wideo_dron.mp4

Opis filmu: Policjant podczas działań "NURD".

Pobierz plik wideo_dron.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.97 MB)

Nagranie audio 57-699292.m4a

Opis nagrania: Audiodeskrypcja

Pobierz plik 57-699292.m4a (format mp3 - rozmiar 489.01 KB)