Z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, inspektora Rafała Głucha rybniccy policjanci otrzymali nominacje na kolejne stopienie policyjne. Uroczysta gala z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca, odbyła się w dniu dzisiejszym w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tegoroczne obchody objął swoim patronatem Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W dniu dzisiejszym w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającego się Święta Policji. Podczas akademii Komendant Miejski Policji w Rybniku, inspektor Rafał Głuch podziękował policjantom za ich codzienną służbę. Podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem wykonują swoje zadania, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego. Złożył również życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz podziękował rodzinom policjantów za okazywane wsparcie w trudach pełnionej służby. Szef rybnickich stróżów prawa wyraził również swą wdzięczność przedstawicielom władz miasta oraz samorządu za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Następnie Komendant Miejski Policji w Rybniku wręczył 81 policjantkom i policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w służbie w porozumieniu z Prezydentem Miasta Rybnika wyróżniono 3 policjantów.

W tym roku obchody Święta Policji w Rybniku z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego odbyły się pełnym reżimie sanitarnym i bez zaproszonych gości.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

  • Zdjęcie sceny Święto Policji
  • Przemówienie Komendanta
  • Sala teatru
  • Odczytanie rozkazu
  • Wręczenie aktów mianowania
  • Wręczenie aktów mianowania
  • Wręczenie aktów mianowania
  • Wręczenie aktów mianowania
  • Wręczenie wyróżnień