Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

 

Kobieta trzyma na ręku dziecko. Z lewej strony widoczny biały napis w czerwonym kole: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22-28.02.2021. Z prawej strony logo Funduszu Sprawiedliwości: biała głowa orła w koronie na czerwonym tle i czarny napis: Fundusz Sprawiedliwości.

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów. To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Instytucja mediacji ma zastosowanie zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

  • możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
  • okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
  • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

W  Międzynarodowym Tygodniu Mediacji policjanci pełnią dyżury w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku oraz podległych komisariatach, w godzinach: 06.00 - 22.00.