Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

  • Od dzisiaj na czele śląskich policjantów stoi nowy Komendant. Dowództwo nad największym policyjnym garnizonem przejął inspektor Roman Rabsztyn, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Inspektor Rabsztyn zastąpił na stanowisku nadinspektora doktora Krzysztofa Justyńskiego, który po blisko 5 latach kierowania śląską jednostką oraz 29-latach służby odchodzi na emeryturę.