Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

W czwartek Mariusz Kamiński wręczył powołania oficerom Policji, którzy obejmą stanowiska komendantów wojewódzkich w garnizonach: śląskim, świętokrzyskim i opolskim. Na stanowisko szefa śląskiego garnizonu Policji powołany został insp. Roman Rabsztyn – dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Na stanowisku tym zastąpił przechodzącego na emeryturę nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego.