Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

W marcu 2020 r. na terenie naszego kraju ogłoszono stan epidemii.
Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie placówek oświatowych i przejście w nich na nauczanie zdalne, a także troska o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców, skłoniły nas do podjęcia decyzji o zawieszeniu na czas trwania epidemii wszelkich działań profilaktycznych, związanych z przeprowadzaniem prelekcji.

Warto jednak przypomnieć, że spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta już od wielu lat są nieodzownym elementem naszej działalności.

Poprzez prelekcje ksztatowana jest tak potrzebna, zwłaszcza w Rybniku świadomość ekologiczna młodych rybniczan. 

Jednak prelekcje to nie tylko ekologia. Olbrzymi nacisk kładziemy na wypracowanie postawy właściwego zachowania się na drodze. Już dzieci w wieku przedszkolnym dzięki autochodzikowi, poznają zasady zachowania się na drodze.

Mamy nadzieje, że już niedługo wszystko wróci do normalności i znów bedziemy mogli się spotkać.

Tematy prelekcji prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku:

 

  1. Bezpieczna zabawa podczas ferii zimowych 
  1. Autochodzik – mini miasteczko ruchu drogowego 
  1. Bezpieczna zabawa podczas wakacji 
  1. Środki psychoaktywne i odpowiedzialność karna uczniów 
  1. Zwierzęta dzikie i domowe 
  1. Bądź EKO