Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

W miniony wtorek Strażnicy interweniowali w sprawie spalania odpadów zielonych w dzielnicy Niewiadom. Zgłoszenie otrzymaliśmy od anonimowej osoby, która zauważyła wydobywający się z terenu nieruchomości dym.

Nasi funkcjonariusze sprawdzili przyjęte zgłoszenie.

 

Mimo Istniejącego już od wielu lat zakazu spalania odpadów zielonych, mieszkaniec Rybnika zamiast wrzucić je do kompostownika, postanowił przekształcić je w trujący, nie tylko dla siebie, ale i dla całej jego rodziny i sąsiadów dym.

Przypominamy, że w wyniku spalania odpadów, również tych roślinnych, do atmosfery przedostają się trujące substancje min. pyły zawieszone i niebezpieczne związki tj. węglowodory aromatyczne (np. benzoalfapiren), dioksyny i furany o silnym działaniu rakotwórczym.

Za ten czyn na sprawcę został nałożony mandat karny.