Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Dlatego rybniccy policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Celem akcji jest nie tylko upewnienie się, że warunki w jakich mieszkają nie zagrażają ich życiu, ale także nakłonienie ich do skorzystania z pomocy oraz udania się do noclegowni.

Mimo słonecznych dni, w nocy temperatura jest coraz niższa. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Dlatego rybniccy policjanci wspólnie z pracownikiem socjalnym regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. ą to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki oraz budynki, w których przebywanie jest zabronione ze względu na ich zły stan grożący zawaleniem. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa szczególnie niebezpieczne. Celem akcji jest nie tylko upewnienie się, że warunki w jakich mieszkają nie zagrażają ich życiu, ale także nakłonienie ich do skorzystania z pomocy oraz udania się do noclegowni.

Mundurowi informują bezdomnych o możliwych formach pomocy, noclegowniach oraz punktach wydawania ubrań i ciepłych posiłków. Jednak najczęściej osoby te z udzielanej pomocy nie chcą korzystać i deklarują wyraźną chęć pozostania w swoich prowizorycznych domach.

W ostatnim czasie rybniccy policjanci kontrolowali miejsca przebywania bezdomnych wspólnie z pracownikiem socjalnym zajmującym się problemem bezdomności w Rybniku.

Dzięki współpracy Urzędu Miasta Rybnika, a także służb zajmujących się bezdomnością na terenie powiatu rybnickiego rozpoczęła się kampania „Pomagaj skutecznie”.

Policjanci apelują o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarami mrozów. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Czasami jeden telefon pod numer 997 lub 112 może uratować komuś życie!

Jednocześnie przypominamy! Od1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. 987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

 • Policjantka sprawdza miejsca przebywania osób bezdomnych.
 • Umundurowana policjantka sprawdza miejsca przebywania osób bezdomnych.
 • Policjantka sprawdza tereny leśne pod kątem osób bezdomnych.
 • Sreetworker sprawdza miejsca przebywania osób bezdomnych.
 • Policjanci kontrolują miejsca, w których przebywają bezdomni
 • Miejsce przebywania osób bezdomnych
 • Miejsce przebywania osób bezdomnych.
 • Pracownik socjalny wraz z mundurową sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych.
 • Pracownik socjalny wraz z mundurową sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych.
 • W trosce o bezdomnych.
 • W trosce o bezdomnych.
 • W trosce o bezdomnych.