grafikaStowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego serdecznie zaprasza do PUNKTU MEDIACYJNEGO w Starostwie Powiatowym w Rybniku w czwartek 17 września w godz. 13.00 - 17.30.  Mediator przybliży Państwu informacje na temat instytucji mediacji, jako pozasądowej formy rozwiązywania sporów. Będą mieli Państwo możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy mediatora oraz otrzymają Państwo praktyczny poradnik nt. mediacji, wydany przez Stowarzyszenie DOGMA. W ramach punktu informacyjnego chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozwiązywania konfliktów w sposób polubowny, bez konieczności wnoszenia sprawy na wokandę sądową. Spotkanie z mediatorem jest elementem kampanii informacyjnej nt. mediacji, albowiem począwszy od 2020 r. mediacja będzie usługą świadczoną nieodpłatnie w punktach pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.