Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Zakończyła się procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy "Remontu drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach". Najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 996.300,00 zł. Wkrótce zostanie podpisana umowa i ruszą roboty drogowe na tym odcinku.