Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

skowron 5d23884b6ac194 53240472.jpgWyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu tragicznej śmierci

                         śp. Krzysztofa Skowrona
                   Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie
                 i byłego Zastępcy Komendanta Policji w Rybniku

                   składają Zarząd i Rada Powiatu w Rybniku
                    oraz pracownicy Starostwa Powiatowego