Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rybnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Śląski.
Konkurs ma na celu nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie, a jego główną ideą jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, a przez to - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności całego regionu.
Termin składania zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019 upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.
Jednocześnie zapraszamy na jesienną konferencję uświetniającą jubileusz XX- lecia konkursu połączoną z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w konkursach Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, Architektura Roku oraz Najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.
Szczegółowe informacje o konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019, w tym Warunki Konkursu 2019, Kartę Zgłoszeniową oraz harmonogram wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://npp.slaskie.pl/.